sbobeth877

กีฬาเปตอง-รักบี้ฟุตบอล

กีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เล่นโดยการโยนลูกบอลเหล็กให้เข้าใกล้ลูกแก่นที่ทำจากไม้ให้มากที่สุด กีฬาชนิดนี้เหมาะที่จะเล่นบนพื้นดินที่แข็งหรืออาจจะเป็นพื้นกรวดที่มีความละเอียด