ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

การเล่นกีฬาทุกประเภทนั้นล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเรามีจุดมุ่งหมายของการเล่นดังนี้

READ MORE