เทคนิคการเล่นลูกวอลเลย์บอล

การเล่นลูก กีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกมือเดียวการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนอกจากการเล่นลูกบอลด้วยแขนทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วในบางโอกาสผู้เล่นลูกบอลด้วยมือข้างเดียว

READ MORE

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

การเล่นกีฬาทุกประเภทนั้นล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเรามีจุดมุ่งหมายของการเล่นดังนี้

READ MORE