sbobeth910

กฎกาพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล

โดยพื้นฐานของสนามฟุตบอลแล้วจากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่าจุดโทษสองเขตมุมจากมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเครื่องหมายของส่วนโค้งไว้

sbobeth779

กีฬาฟุตซอล

กีฬาฟุตซอล

เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับฟุตบอล มีกฎกติกาที่เข้าใจง่าย อาศัยพื้นที่ในการเล่นไม่มาก และเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เราจึงมักจะเห็นคนไทยเล่นกีฬาฟุตซอลตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งโรงพละ หรือใต้ทางด่วนนั่นเอง