sbobeth805

เทคนิคในการเล่นลูกทิป (Tip)

การเล่นลูกทิปของตัวเซ็ต ส่วนใหญ่คือใช้การกระโดดขึ้นแล้วเหยียดแขนให้สุด จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสกับบอลพร้อมๆกับพลิกข้อมือของเราอย่างเร็ว