sbobeth798

5 เทคนิคที่นักฟุตบอลนิยมใช้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้

การเลี้ยงบอลถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของนักฟุตบอลทุกคนจะต้องมีและต้องฝึกฝน เพราะว่าถ้าไม่สามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู่ได้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของทีมไปเลยทันที