sbobeth805

เทคนิคในการเล่นลูกทิป (Tip)

การเล่นลูกทิปของตัวเซ็ต ส่วนใหญ่คือใช้การกระโดดขึ้นแล้วเหยียดแขนให้สุด จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสกับบอลพร้อมๆกับพลิกข้อมือของเราอย่างเร็ว

sbobeth798

5 เทคนิคที่นักฟุตบอลนิยมใช้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้

การเลี้ยงบอลถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของนักฟุตบอลทุกคนจะต้องมีและต้องฝึกฝน เพราะว่าถ้าไม่สามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู่ได้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของทีมไปเลยทันที

sbobeth793

เทคนิคในการวิ่งระยะกลาง

 

การวิ่งระยะกลาง คือ การวิ่งในระยะทาง 800 เมตร และ 1,500 เมตร นักกรีฑาวิ่งระยะกลางต้อง เป็นผู้ที่มีความพร้อมของร่างกายในด้านกำลังความเร็วความอดทนและความแข็งแรงของช่วงขาเพระเราต้องวิ่งช่วงขาจึงสำคัญมาก