sbobeth778

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

การเล่นกีฬาทุกประเภทนั้นล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเรามีจุดมุ่งหมายของการเล่นดังนี้

 
1.จุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาวอลเลย์วอลเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้มีความรุ้เกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติต่างๆ8องกีฬาสอลเลย์บอลนั่นเอง
 
2. เรามีจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อที่เราจะได้มีความสามารถความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเล่นอีกทั้งยังมีทักษะเบื้องต้นต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างดีและอย่างถูกต้องตามกฏกติกาที่ได้กำหนดเอ่ไว้ด้วย

3. เพื่อให้นักกีฬามีจุดมุ่งหมายที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจในกฏกติการของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลด้วย

 
4. เพื่อให้นักกีฬามีจุดมุ่งหมายให้มีความรู้ความเข้าใจอละความสามารถในการที่จะเล่นเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสามารถเล่นได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย
 
5. เพื่อให้นักกีฬามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้นักกีฬามีนิสัยรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถที่จะเรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
 
6.:เพื่อให้นักกีฬามีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการพัฒนาร่างกายและรู้จักที่จะพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและอารมณ์ให้ดีกว่าเดิม
 
7.:เพื่อให้นักกีฬาได้รู้จักความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาที่ดีนั่นเอง
 
8. เพื่อให้นักกีฬามีจุดมุ่งหมายในเรื่องของความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
 
9. เพื่อจุดมุ่บหมายให้นักกีฬามีนิสัยให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำเวลาว่างมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อที่จะได้ลดปัญหาต่างๆได้ามากยิ่งขึ้นด้วย
 
การเล่นกีฬาวอลเย์บอลเป็นการเล่นกีฬาที่มีประโยชน์อย่างมากดังนั้นการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจึงช่วยฝึกนิสัยของผู้เล่ฬาวอลเลย์บอลให้ดีขึ้นได้
จุดประสงค์ของการเล่นวอลเลย์บอล
 
การเล่นกีฬาถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งและทุกคนก็ให้การยอมรับว่าการเล่นกีฬาเป็นยาวิเศษขนานหนึ่งอีกด้วยดังนั้นดารเล่นวอลเลย์บอลจึงทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นดังนี้
 
1.กีฬาวอลเลย์บอลนั้นสามารถฝึกเลนได้ง่ายและยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย เมื่อเราฝึกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นแล้วจะทำให้เราสามารถเล่นกีฬาได้นานขึ้นซึ่งถือว่าคุ้มกับการฝึกฝนอย่างมากหากเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้
 
2. กีฬาวอลเลย์บอลก็เหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆที่เล่นเพื่อสร้างควาทมีน้ำใจนักกีฬ่รู้จักเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ รู้จักแพ้รู้จักชนะ นอกจากนี้แล้วการเล่นกีฬาสอลเลย์บอลยังวเป็นเครื่องมือในการเป็นสื่อกลางก่อให้ผู้เล่นเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันและมีสัมพันธ์ไมตีที่ดีต่อกันอีกด้วยไม่ว่าจะระหว่างทีมหรือระหว่างประเทศก็ตามสามรรถสานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 
3. ในปัจจุบันนี้มีผู้เล่นที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาสูงจึงมีสิทธิ์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงบางสาขา บางสถาบัน ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานรับบุคลที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะอีกด้วย
 
4. วอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าวสมรรถภาพทางร่างกายให้เกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงได้ ทำให้ผู้เล่นมีความคล่อบแคล่วและว่องไว ทำอะไรก็กระฉับกระเฉง มีพลังความเร็ว นอกจากนี้แล้วการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลยังช่วยมห้ระบบการทำงานส่วนต่างๆทำงานประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมากอีกด้วย และเมื่อร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็สามารถทึ่จะเพิ่มความสามารถของร่างกายให้ต้านทานได้ดีอีกด้วย

Comments are closed.