sbobeth813

กีฬาว่ายน้ำมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ในการว่ายน้ำ

ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำนั้นถือเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอีกด้วยการออกกำลังกายโดยทั่วไปนั้นทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วแต่การว่ายน้ำนั้นทำให้เราได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราควรดูความสามารถของเราด้วยว่าเรามีความสามารถด้านนี้มากน้อยแค่ไหนไม่ควรหักโหมการออกกำลังกายจนมากเกินไปเอาแต่พอเหมาะกับตัวเราการเล่นกีฬาชนิดนี้ทำให้เราเป็นคนใจเย็นเพราะน้ำช่วยดับจิตใจที่ร้อนลุ่มของเราได้ดีที่สุด

กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกเล่นกันโดยในแต่ที่อาจจะมีจุดประสงค์แตกต่างกัน บ้างว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติบ้างว่ายน้ำเพื่อความสนุกบ้างว่ายน้ำเพื่อเป็นกีฬาการแข่งขันแม้แต่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันตนเองจากการจมน้ำและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำในสระว่ายน้ำหรือตามแหล่งธรรมชาติรวมทั้งพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

การว่ายน้ำที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กีฬาว่ายน้ำเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ต่อมามีการกำหนดท่าการว่ายน้ำให้เป็นแบบสากลเหมือนในปัจจุบัน กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นไม่มากแต่อุปกรณ์แต่ละชนิดก็เพื่อความคล่องตัวในการเล่นและเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นหรือนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนจะเล่นเป็นกีฬาหรือเล่นเพื่อออกกำลังก็ได้

การว่ายน้ำหรือ กีฬาว่ายน้ำเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างเช่นการแข่งขันในโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่พัฒนามาจากพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในสมัยก่อนเช่นเดียวกับกรีฑาประเภทลู่และกีฬาประเภทลานที่มีพื้นฐานมาจากการเดินและการวิ่ง ส่วนการแข่งขันว่ายน้ำนั้นเริ่มต้นมาจากการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคเริ่มแรกหรือสมัยโบราณของมนุษย์นั้นคือจุดเริ่มต้นการว่ายน้ำก็เป็นเพื่อการข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำลำคลองเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ แต่ต่อมาการว่ายน้ำของมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาตัวรอดแต่เป็นการดำรงชีวิตเช่นการหาปลาและกลายมาเป็นการว่ายน้ำเพื่อการสันทนาการจนในที่สุดก็เป็นกีฬาที่มีความนิยมอย่างสูงนั่นเองซึ่งไม่ว่าใครว่ายน้ำเป็นก็เล่นกีฬาชนิดนี้ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อมนุษย์นำพื้นฐานการดำรงชีวิตมาประยุกต์เป็นการแข่งขันจึงจำเป็นต้องมีกติกาการแข่งขันมาเป็นตัวกำหนดกีฬาว่ายน้ำมีกฎกติกาและประเภทของการแข่งขันอยู่มากมายสมัยก่อนแค่ว่ายเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น

การแข่งขันว่ายน้ำมีกติกาและกฎระเบียบมากการตัดสินกันด้วยความเร็วในการว่ายน้ำในสระที่มีความยาวมาตรฐาน 50เมตร โดยแบ่งเป็นลู่ทั้งหมด 8 ลู่จะต้อง ปล่อยตัวพร้อมกัน ผู้ที่ว่ายได้ครบระยะทางและแตะถึงขอบสระก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสากลจะมีผู้ตัดสินและคณะกรรมการอยู่หลายตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็จะทำหน้าที่ต่างกันออกไปการว่ายน้ำทำให้เราครายเครียดได้อีกด้วย

 

Comments are closed.